...

...

oferta / ograniczniki prędko¶ci

Ograniczniki prędko¶ci

Oferujemy ograniczniki GROENEVELD do samochodów ciężarowych, autobusów jak i pojazdów dostawczych. Ograniczniki GROENEVELD to produkty nowoczesne, oparte na technice mikroprocesorowej.

  • elektro-mechaniczne (typ SL2, SL4) - przeznaczone głównie do instalacji w pojazdach ciężarowych i autobusach wyposażonych w mechaniczne sterowanie pomp± wtryskow±
  • elektroniczne (typ ESL) - przeznaczone do instalacji w pojazdach dostawczych i lekkich ciężarówkach z elektronicznie sterowan± pomp± wtryskow±
  • elektro-mechaniczne (na bazie typu SL4-FORK LIFT) - przeznaczone do wózków widłowych

Wszystkie modele wyposażone s± w dodatkowe wej¶cie modułu elektroniki, pozwalaj±ce podł±czyć "joystick" tempomatu. Funkcję t± doceniaj± kierowcy zwłaszcza na długich trasach. Wysok± jako¶ć ograniczników GROENEVELD (wytwarzane s± one zgodnie z zasadami normy ISO 9000) producent potwierdza daj±c 2 letni± gwarancję na sprzęt. Ograniczniki dostarczane s± wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów, przydatnych do instalacji w pojeĽdzie. Dla naszych partnerów dostępna jest także dokumentacja przedstawiaj±ca w sposób jasny i prosty aplikację ograniczników w wielu typach pojazdów.


Prócz konieczno¶ci spełnienia wymagań odpowiednich przepisów, zastosowanie ogranicznika prędko¶ci niesie za sob± wiele korzy¶ci jak np.:

  • wymusza ekonomiczn± jazdę
  • przyczynia się to do zmniejszenia zużycia paliwa, okładzin i klocków hamulcowych, czy opon. S± to wymierne oszczędno¶ci dla wła¶ciciela pojazdu
  • zwiększa bezpieczeństwo kieruj±cego oraz innych użytkowników dróg, poprzez wymuszenie mniejszej prędko¶ci jazdy
  • poprawia komfort prowadzenia pojazdu na długich trasach, dzięki funkcji tempomatu
  • zmniejsza emisję toksycznych zwi±zków do atmosfery chroni±c ¶rodowisko naturalne
  • badania USG, EKG
  • diagnostyka laboratoryjna

System ograniczania prędko¶ci (od 8km/h wzwyż) do wózków widłowych zmniejsza ryzyko wyst±pienia wypadków przy pracy, zmniejsza szkody rzeczowe powstaj±ce podczas przeładunku, wydłuża okres eksploatacji wózka widłowego. System ograniczania prędko¶ci Groeneveld to: prosta instalacja, niezwodno¶ć działania i oszczędno¶ć.


Autoryzowany serwis

Firma SYSTEM jest autoryzowanym serwisem w zakresie montażu i kalibracji ograniczników prędko¶ci GROENEVELD, ELSON, STONERIDGE.


mierniki paliwa:
Oferowane systemy kontroli zużywanego paliwa charakte-ryzuj± się uniwersalno¶ci±, a przez to mnogo¶ci± potencjalnych zastosowań. więcej
ogrzewanie postojowe:
Od 2003 roku ¶wiadczymy usługi w zakresie serwisu ogrzewań postojowych. Gwarantujemy bezpo¶redni dostęp do magazynów produce- ntów, co pozwala skrócić czas naprawy do minimum. więcej
tachografy:
Posiadana przez nas wiedza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala serwisować wszystkie typy tachografów. więcej
FIRMA:
OFERTA:
KONTAKT:
INNE:
aktualno¶ci | informacje o firmie | galeria zdjęć
rejestratory tras gps | mierniki paliwa | tachografy | ograniczniki prędko¶ci | radia cb
adres i dane firmy | mapa lokalizacyjna | wy¶lij e-mail
mapa strony | polityka cookies | logowanie
  ilo¶ć wizyt: 633
© PPHU SYSTEM 2007 design & hosting: Intelis Media