...

...

oferta / rejestratory tras gps

System Rejestracji Tras Pojazdów GPS

Obecnie na rynku znajduje się wiele systemów opartych na technologii GPS. Proponowany przez nasz± firmę produkt został opracowany na podstawie do¶wiadczenia zdobywanego od 1998 roku. ¦cisła współpraca zarówno z naszymi Klientami, jak i Producentem urz±dzeń pozwala nam na ¶wiadczenie najwyższej jako¶ci usług. Tworz±c system monitorowania pojazdów uwzględniali¶my sugestie i do¶wiadczenia użytkowników, co umożliwiło udoskonalenie systemu pod względem niezawodno¶ci przy zachowaniu intuicyjno¶ci obsługi.

Proponowane przez nasz± rozwi±zania to zestaw gotowych profesjonalnych narzędzi umożliwiaj±cych stały monitoring pozycji oraz parametrów pracy wszelkiego rodzaju pojazdów. Zastosowanie nowoczesnych, dobrze wszystkim znanych technologii, jak na przykład GPS czy GSM/GPRS, umożliwiło nam stworzenie jednolitego uniwersalnego systemu, który może być łatwo dostosowany do profilu działalno¶ci różnych przedsiębiorstw. Obecnie nasze urz±dzenia wykorzystywane s± przez firmy transportowe, budowlane, firmy zarz±dzaj±ce flotami pojazdów osobowych, wykorzystuj±ce ci±gniki rolnicze, a także wszelkie pojazdy specjalistyczne. Nasz system to doskonałe rozwi±zanie dla każdego, kto ceni sobie najwyższ± jako¶ć, trwało¶ć, niezawodno¶ć i precyzję. Dzięki jego wdrożeniu zyskuj± Państwo spor± oszczędno¶ć czasu i pieniędzy - przebiegi zmniejszaj± się ¶rednio o 30%, zużycie paliwa ¶rednio o 15%. Obniżeniu ulegaj± także koszty eksploatacji. Zaobserwować można również znaczn± poprawę efektywno¶ci wykorzystania floty oraz pracy Państwa pracowników.
Charakterystyka systemu

Proponowany przez nas system składa się z dwóch głównych elementów:

a) komponenty umieszczone w pojeĽdzie - rejestrator na podstawie danych GPS zapisuje zdarzenia z przebiegu pracy pojazdu oraz urz±dzeń z nim współpracuj±cych. Zebrane w ten sposób dane za pomoc± transmisji GPRS zostaj± zebrane na serwerze.

b) obsługa danych - dostęp do serwerów i oprogramowania, pozwalaj±cy na przetwarzanie danych z rejestratora, na pogłębion± analizę raportów pod względem efektywno¶ci wykorzystania pojazdów i kontrolę pracy kierowców.

Wybrane możliwo¶ci, jakie daje nasz system

pełne rozliczanie kierowców z czasu pracy, przebytych kilometrów oraz zużytego paliwa,
tworzenie zestawieo z dowolnego okresu czasu i wybranymi parametrami jazdy,
analiza wybranych jazd przedstawiona na mapie komputerowej,
tworzenie raportów dla pojedynczych pojazdów, grup lub całej floty,
wprowadzanie i weryfikacja tankowao w oparciu o faktury,
analiza zużycia paliwa, porównywanie ¶redniego spalania z ustalonym normatywem,
archiwizowanie danych (kopia zapasowa),
nadawanie uprawnieo poszczególnym użytkownikom systemu

Najważniejsze zalety zastosowania monitoringu GPS w firmowych pojazdach:

likwidacja nadużyd zwi±zanych z używaniem samochodów przez pracowników i wykluczenie wykorzystania pojazdów na rzecz osób trzecich,
skuteczne zarz±dzanie i rozliczanie flot pojazdów i maszyn,
zmniejszenie przebiegów pojazdów (¶rednio o 30%), obniżenie kosztów eksploatacji
wzrost bezpieczeostwa przewozów i pracy,
oszczędno¶ci wynikaj±ce z ograniczenia zużycia paliwa (¶rednio o 15%),
efektywne zarz±dzanie pojazdami, przypomnienia o przegl±dach, naprawach,
graficzne odwzorowanie przetwarzanych danych,
sprawowanie kontroli nad flot± w czasie rzeczywistym,
monitorowanie nieprawidłowo¶ci
oraz wiele innych


Nam warto zaufać

Nasza oferta uwzględnia specyficzne możliwo¶ci potrzeby Klienta. Zaufały nam firmy z branży transportowej, mięsnej, przetwórstwa spożywczego dysponuj±ce taborem zarówno ciężarowym jak i osobowym (np. floty dystrybucyjne).

Istnieje możliwo¶ć rozbudowy systemu o dodatkowe funkcje wspieraj±ce działania logistyczne, można tu wymienić takie elementy jak:

termometry GPS - pomiar temperatury w chłodni do transportu mięsa
czujnik otwarcia przestrzeni ładunkowej - ochrona przed kradzież± ładunku
czujnik wł±czenia pompy - ochrona przed niekontrolowanym rozładunkiem paszowozu
system antynapadowy - powiadomienie odpowiednich służb w przypadku napadu
identyfikator kierowcy - informacja dotycz±ca osoby prowadz±cej pojazd
sonda paliwa - werfikacja tankowań oraz zużycia paliwa w czasie jazdy

Oczywi¶cie oferta nie odwzorowuje wszystkich możliwo¶ci systemu. Ma ona na celu przybliżenie Klientowi zagadnienia monitoringu pojazdów. Chętnie dokonamy prezentacji systemu u Państwa w firmie odpowiadaj±c na wszystkie pytania i niejasno¶ci. Dla kontrahentów zdecydowanych przeprowadzamy montaże próbne umożliwiaj±ce sprawdzenia zarówno dokładno¶ci jak i przydatno¶ci systemu.

Oferta handlowa SV GPS

Zapraszamy do współpracy!Szybki kontakt

W celu szybkiego kontaktu prosimy o podanie swojego numeru telefonicznego lub / i adresu email. Nasi konsultanci skontaktuj± się z Państwem w możliwie najszybszym czasie.

 • Telefon:
  *
  E-mail:
  *

  *pola wymagane

 • Szczegółowa wycena [rozwiń formularz]
  • Imię i nazwisko:
   Nazwa firmy:
   Telefon komórkowy:
   *
   Telefon stacjonarny:
   E-mail:
   *
   Proszę o kontakt telefoniczny:
   Pojazdy osobowe i ciężarowe
           do 3,5 tony

   Opcja pomiaru zużycia paliwa:
   Terytorium:
   Ilo¶ć pojazdów:
   Pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony
           oraz maszyny budowlane i rolnicze

   Opcja pomiaru zużycia paliwa:
   Terytorium:
   Ilo¶ć pojazdów:

   *pola wymagane

mierniki paliwa:
Oferowane systemy kontroli zużywanego paliwa charakte-ryzuj± się uniwersalno¶ci±, a przez to mnogo¶ci± potencjalnych zastosowań. więcej
ogrzewanie postojowe:
Od 2003 roku ¶wiadczymy usługi w zakresie serwisu ogrzewań postojowych. Gwarantujemy bezpo¶redni dostęp do magazynów produce- ntów, co pozwala skrócić czas naprawy do minimum. więcej
tachografy:
Posiadana przez nas wiedza i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala serwisować wszystkie typy tachografów. więcej
FIRMA:
OFERTA:
KONTAKT:
INNE:
aktualno¶ci | informacje o firmie | galeria zdjęć
rejestratory tras gps | mierniki paliwa | tachografy | ograniczniki prędko¶ci | radia cb
adres i dane firmy | mapa lokalizacyjna | wy¶lij e-mail
mapa strony | polityka cookies | logowanie
  ilo¶ć wizyt: 1740
© PPHU SYSTEM 2007 design & hosting: Intelis Media